هــاك بــۆ كـورد
فیرشنى 6.0.1 بگەرینیتەوە بۆ فیرشنى 5.1.1 - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== iPhone ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-113.html)
+--- به‌ش: بەرنامە و سۆرسەکانی سیدیا - Cydia (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-87.html)
+--- بابه‌ت: فیرشنى 6.0.1 بگەرینیتەوە بۆ فیرشنى 5.1.1 (/thread-55506.html)فیرشنى 6.0.1 بگەرینیتەوە بۆ فیرشنى 5.1.1 - SilenT_hack - 12-31-2012

سلاو هوريان به باشم زا ني به م با به ته بيمه خزمه تان زوريكمان هه زده كه يت فيشني ئايفونه كه مان بكيرينه وه ئه مه ش فيدو كه يه سه يري به

http://www.youtube.com/watch?v=0-oKFkGJaOs


فیرشنى 6.0.1 بگەرینیتەوە بۆ فیرشنى 5.1.1 - younis jobs - 12-31-2012

دەست خۆش


فیرشنى 6.0.1 بگەرینیتەوە بۆ فیرشنى 5.1.1 - SilenT_hack - 12-31-2012

سباس جاوه كه مHeart