هــاك بــۆ كـورد
برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1 - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== iPhone ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-113.html)
+--- به‌ش: بەرنامە و سۆرسەکانی سیدیا - Cydia (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-87.html)
+--- بابه‌ت: برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1 (/thread-53660.html)برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1 - alan.ragayandn - 12-05-2012

برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1


برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1 - ZhiYar-sleManY - 12-05-2012

http://ipad-os.net/cydia-tweak-barrel-for-iphone-ipod-freedebrepo/


برادةران بةرنامى Barrel م ئةويت بو 3GS V 4.1 - SilenT_hack - 01-04-2013

[color=#FF0000][size=large] براكه م ئايفونه كه ت جيلبريك كراوه؟